บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด      

 
 
รถบัส 8 ล้อ จำนวนที่นั่ง 55 ที่นั่ง   รถบัส 6 ล้อ จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง   รถตู้จำนวน 15 ที่นั่ง และ จำนวน 10 ที่นั่ง 
     
 
รถกระบะ (สองแถว)   รถเก๋งพร้อมพนักงานขับรถ   
     


บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด