บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด      
 
        บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ซึ่งด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาทเพื่อให้การขนส่งครบวงจร ทั้งการขนส่งคนและขนส่งสินค้า ครบวงจรเราจึงได้ขยายการขนส่งด้านสินค้า อะไหล่ วัตถุดิบ สิ่งของ ฯลฯ เพื่อรอบรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัท ด้านการขนส่งโดยยังคงในนาม “กุ้งพัฒนา” เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในศักยภาพของเราในการทำงานด้วยความจริงใจ ตั้งใจ และซื่อสัตย์ในการให้บริการ

        โดยในปัจจุบันเรามีการให้บริการรถขนส่งไม่ว่าจะเป็น รถใหญ่ตู้ทึบ รถกระบะ รถหัวลาก รถบรรทุก ฯลฯ เพื่อให้การบริการหลากหลายสำหรับการเลือกใช้
บริการของเรา

วิสัยทัศน์

"ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งในเขตภาคตะวันออก"

พันธกิจ

  • พัฒนาการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ในส่วนการจราจรทางถนนเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
  • พัฒนาการให้บริการ ด้านคุณภาพการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ
  • พัฒนาการให้บริการ ด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาการให้บริการ ด้านสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและดูแลสังคท


บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด