บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด      
 
 

• ขนส่งทางบกภายในประเทศและนอกประเทศเพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

• บริการ 24 ชม.เพื่อให้สินค้าส่งถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

• รับประกันความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง

• รายงานการรับ-ส่งของไปยังลูกค้า  

 
 
 
หมายเหตุ ราคาอาจมีปรับเพิ่ม/ลดขึ้นอยู่กับสถานที่ในการเดินทางไป-กลับ รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บจก.กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์
 


บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด